Hva er LENR?

Lavenergi kjernereaksjoner (Low Energy Nuclear Reactions) er reaksjoner som finner sted nær romtemperatur
og -trykk og som produserer energi i kjernefysisk skala. Ordet «lav» refererer til inngangsenergien til reaksjonene; utgangsenergien kan være lav eller høy. Begrepet ble valgt av forskere for å skille det fra høyenergi-fysikk.

Forskning antyder at dette er en mulig ny form for ren kjernekraft og kjernefysiske forvandlingsprosesser.
Før emnet ble klart forstått, ble LENR kalt «kald fusjon».

LENR produserer hverken klimagasser, sterk stråling eller langlivet radioaktivt avfall. Brenselet kan være deuterium eller hydrogen, som er rikelig tilgjengelig i havvann. Brenselet kan også være en rekke metaller, f.eks. nikkel.

LENR reaksjoner bruker ofte en form for hydrogen som drivstoff, såkalt deuterium, som kommer fra vann. Et av 6000 vannmolekyler inneholder deuterium. Energien som er tilgjengelig i en kubikkilometer sjøvann, dersom frigjort i en fusjonsprosess, overstiger energikapasiteten til alle kjente fossile reserver i verden. Noen LENR reaksjoner bruker vanlig hydrogen som støtter hypotesen om en ikke-fusjonsmekanisme.

En rekke modeller har blitt foreslått for å forklare LENR. Noen modeller spekulerer i at dette er fusjon, noen spekulerer i nøytronkatalyserte reaksjoner, spesielt prosesser knyttet til den svake vekselvirkningen.

Finnes det en levedyktig teori for å forklare LENR?

Noen ser Widom-Larsen’s teori som en levedyktig forklaring for LENR. Minst et halvt dusin andre forskere har spekulert i nøytronkatalyserte reaksjoner.

Hvilken innvirkning vil bruk av deuterium eller hydrogen ha på havene?

Med mengden av deuterium i sjøvann alene, vil havene gi en nesten ubegrenset tilførsel av ren energi. Deuterium brukt i LENR kan gi flere millioner ganger så mye energi som den samme mengden fossilt brensel. Hvis vanlig hydrogen brukes, er overfloden av rå brensel enda større.

Steve Nelson, en astrofysiker ved Duke University, utførte en beregning som viste at virkningen av deuterium-utvinning fra havvann, for det formål å generere atomenergi for hele verdens energiforbruk, ville senke havoverflaten bare én millimeter etter flere tusen år.

Er LENR skadelig for miljøet?

Når vi hører «kjernefysisk» tenker mange av oss på soppskyer og ulykker på Three Mile Island og Tsjernobyl. Alle disse forholder seg til en helt annen kjernefysisk prosess: fisjon, splitting av atomer. LENR ser ut til å være en ren form for kjernekraft, som ikke produserer radioaktivt avfall eller klimagasser.

LENR gir bare svært lave nivåer av gammastråling og nøytronutslipp. Slike lave nivåer av stråling er funnet i noen LENR reaksjoner, men denne strålingen absorberes direkte innenfor forsøkene. Skjerming, om nødvendig, vil trolig være enkelt å gjennomføre og egnet for industrielle- så vel som boligformål.

Hvilke mulige anvendelsesområder har LENR?

LENR kan erstatte fossile brensler og tradisjonell atomkraft for produksjon av elektrisk energi.

LENR kan gi en måte å ta radioaktivt avfall fra fisjonsreaktorer og konvertere det til ikke-radioaktive elementer.

LENR kan hjelpe med transport av vann over store avstander for vanning av tørre områder og for å støtte jordbruket i nasjoner som opplever hungersnød.

LENR kan gi ubegrensede mengder drikkevann som i enkelte land er mer dyrebart enn olje ved å tilby en forbedret metode for avsalting av havvann.

LENR kan muliggjøre nye transportmetoder ved hjelp av magnetisk levitasjonsteknologi og transport med ekstremt god drivstofføkonomi.

Kilder :

1. Fleischmann, M., «Background to Cold Fusion: the Genesis of a Concept,» American Chemical Society low-energy Nuclear Reactions Sourcebook, Marwan, J. and Krivit, S. Eds., Oxford University Press, ISBN 978-0-8412-6966-8, (Fall 2008).

2. Jones, S. E., Keeney, F. W., Johnson, A. C., Buehler, D. B., Cecil, F. E., Hubler, G. Hagelstein, P. L., Ellsworth, J. E., Scott, M. R., «Charged-particle Emissions from Metal Deuterides,» Proceedings of 10th International Conference on Cold Fusion, Cambridge, MA, (2003).

3. Beaudette, C., Excess Heat & Why Cold Fusion Research Prevailed (2nd ed.), South Bristol, ME: Oak Grove Press, p. 41, (2002).

4. Storms, E., The Science Of Low Energy Nuclear Reaction: A Comprehensive Compilation Of Evidence And Explanations About Cold Fusion, ISBN-13: 9789812706201, World Scientific, London, (2007), page 51.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s